Ogłoszenia i komunikaty


Zakończenie Projektu z dotacji

Przedszkole Nr 6, im: Jasia i Małgosi w Sieradzu, w wyniku konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej otrzymało dofinansowanie, w kwocie 35.000 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi , na realizację zadania konkursowego utworzenia ogródka dydaktycznego.

W ramach w/w zadania powstał na terenie przedszkola ogród dydaktyczny o powierzchni 250 m2,

pt; "Bajkowy ogród Jasia i Małgosi" .

Ogólna wartość projektu wynosiła - 41. 507. 00.zł.

Prace zakończyły się w listopadzie. W ramach projektu zostało wykonanie nawodnienie, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia, ścieżka zmysłów, gry edukacyjne oraz wiata z ławeczkami i stolikami. Ogród został podzielony na cztery stanowiska nawiązujące do pór roku. Dzięki takiemu podziałowi dzieci mają możliwość realizować w ciągu całego roku zadania ekologiczno- przyrodnicze, zdobywać doświadczenia, obserwować ,eksperymentować , pogłębiać swoje przeżycia z wykorzystaniem różnych zmysłów dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych.

Ogród już jest miejscem praktycznej nauki i lekcją przyrody dla najmłodszych wychowanków.

Odpowiedzialne za projekt: Lidia Kubacka, Anna Urbaniak

Informujemy Państwa , iż w dniu 19. 09. 2014 roku, rozstrzygnięto konkurs na dotację z dziedziny Edukacji Ekologicznej, pod nazwą.

" Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach-2014".

Projekt "Bajkowy ogród Jasia i Małgosi" Przedszkola nr 6, został pozytywnie rozpatrzony i placówka nasza otrzymała dofinansowanie.

W ramach w/w zadania zagospodarowany zostanie teren przed głównym wejściem do budynku przedszkola.

Ogólna wartość projektu wynosi - 41. 507. 00.zł.

Wysokość dofinansowania otrzymana w formie dotacji ze środków WFOŚiGW , to 35.000 zł.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Grzelak , w dniu:  10‑12‑2014 09:38:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  10‑12‑2014 09:38:26
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2014 09:38:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie