Rada Pedagogiczna
KADRA PEDAGOGICZNAW przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna licząca 14 osób, w tym dyrektor, wicedyrektor, dwóch pedagogów specjalnych, logopeda, 8 nauczycielek oraz 1 katecheta.


Lp. Nazwisko i imię nauczyciela

Wykształcenie

(ukończone kierunki studiów)
1.

Jolanta Szymańska

- nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Studia podyplomowe:

 • Organizacja i Zarządzanie - Menedżer w Oświacie (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości);
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska)
2.

DYREKTOR

Małgorzata Grzelak

- nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną (Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia podyplomowe:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska)
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - WODN w Sieradzu)
3.

Pedagog specjalny

Ewa Woźniak

- nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogiki wieku dziecięcego (Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu)

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika (Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) ((Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii (Wyższa szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
4.

Pedagog specjalny

Sylwia Kraska

-nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Studia podyplomowe:
 • Edukacja przedszkolna w reformowanym systemie oświatowym - w stronę dziecka (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Artystyczno-Pedagogiczny- filia w Kaliszu).
5.

Logopeda

Julita Pol-Jankowska

-nauczyciel mianowany

mgr nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie)

Studia podyplomowe:

 • Logopedia - logopeda oświatowy (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie)
 • Neurologopedia - (Uniwersytet Wrocławski)
6.

Ewa Abramczyk

-nauczyciel dyplomowany
mgr nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego (Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim)
7.

WICEDYREKTOR

Izabela Szymczak

- nauczyciel mianowany
mgr nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
8.

Marta Kwapisz

-nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki wieku dziecięcego (Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu)
9.

Lidia Kubacka

-nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Studia podyplomowe:

 • Organizacja i Zarządzanie - Menedżer w Oświacie (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
10.

Monika Misiak

- nauczyciel dyplomowany
mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
11.

Daniela Mucha

-nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną (Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim)

12.

Wanda Grobelna

-nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie)

Studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi)
13.

Anna Urbaniak

-nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną (Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim)

14.

KATECHETA

Małgorzata Brodacka-nauczyciel mianowany


mgr inż. ekonomiki i organizacji przemysłu spożywczego + przygotowanie pedagogiczne (Akademia Ekonomicznaq we Wrocławiu).

licencjat w zakresie nauczania religii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Teologiczny)
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Grzelak , w dniu:  04‑03‑2007 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szymańska tel.:043-822-53-41 fax: 043-822-53-41 , w dniu:  04‑03‑2007 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2014 19:32:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie