Opłaty za przedszkole


ZASADY ODPŁATNOŚCI

ZA PRZEDSZKOLE OBOWIAZUJĄCE 

OD 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

Zasady opłat za usługi świadczone przez Przedszkole określa:

  • Art. 67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  • Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gmina Miasto Sieradzprzedszkolach publicznych.
  • UCHWAŁA NR XXXII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miasto Sieradz przedszkolach publicznych
  • Zarządzenie nr 5/2016DyrektoraPrzedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu, w sprawie opłat zakorzystanie z żywienia w przedszkolu.

Odpłatność za przedszkole przedstawia się następująco:

Opłata za  wychowanie, nauczanie i opiekę w przedszkolu

  1. W czasie niezbędnym na realizację podstawy programowej, tj. 8:00 – 13:00 (5 godzin dziennie), Rodzice nie wnoszą opłaty. 
  2. Korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest odpłatne i wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Opłata za godzinę korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole ulega obniżeniu po złożeniu stosownego wniosku:

 - 20%, gdy z usług przedszkola prowadzonych przez gminę miasto Sieradz korzysta dziecko pochodzące z rodziny, gdzie jest dwoje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 - 50% w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci, na     które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.

W przypadku zbiegu uprawnień do ulg przysługuje tylko jedno wybrane przez rodziców (prawnych opiekunów).

   4. Nie pobiera się opłaty za korzystanie ze świadczeń, w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

 

Opłata za żywienie

W ramach dziennej stawki żywieniowej przedszkole gwarantuje trzy posiłki:

  • śniadanie – 1,80 zł
  • obiad – 3,00 zł
  • podwieczorek – 1,20 zł

Całkowity koszt dziennego wyżywienia wynosi   6,00 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dzienna stawka żywieniowa ulega odliczeniu w następnym miesiącu, począwszy od 3 dnia nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłata za świadczone usługi podlega korekcie w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Grzelak , w dniu:  04‑03‑2007 10:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szymańska tel.:043-822-53-41 fax: 043-822-53-41 , w dniu:  04‑03‑2007 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2017 21:42:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie